Movement

บริษัท รัชดาผิวพรรณ จำกัด (Kamats Shop)
จัดฝึกอบรมให้กับเจ้าหน้าที่ผ่ายขายในหัวข้อเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพจัดที่บ้านเคียงทะเลรีสอร์ทแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองซึ่งงานนี้ได้รับทั้งความรู้และความสนุกจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงนักทอล์คโชว์ ระดับประเทศท่านอาจารย์ จตุพล ชมภูนิจ เป็นวิทยากรบรรยาย และถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ด้านการขายให้กับเจ้าหน้าของKarmarts Shop ร้านค้าแฟรนไชน์ ขายเครื่องสำอางค์ นำเข้าจากญี่ปุ่น และจากเกาหลี งานนี้ผู้บริหาร Karmarts Shop ถือเป็นมอบของขวัญและร่วมการฉลองปีใหม่จีน ...

TETRA PAK
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ร่วมกับ บริษัท โซนิกซ์ยุธ 1999 จำกัด ได้ดำเนินฝึกอบรมให้กับ บริษัท Tetra pak โดยจัดหลักสูตร Team Building (English) จัดหลักสูตร การสร้างทีมงาน บรรยายเป็นภาษาอังกฤษ โดยท่านอาจารย์ รณกร มาลีวัตร และ MR.Huw Cuckson พร้อมทีมงาน โดยหลักสูตรนี้ดำเนินการจัดมาแล้ว 5 รุ่น

สำนักงาน นโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
เทรนนิ่งเซ็นเตอร์เซอร์วิส ได้ดำเนินฝึกอบรมให้กับสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ในหลักสูตร "EPPO English Language Training Course 2012" ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ได้แบ่งการเรียน ออกเป็น 3 ระดับของกลุ่มผู้เรียน ได้แก่ ระดับ Beginner ระดับ Elementary /Pre-Intermediate และระดับ Intermediate โดยวิยากร ที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ นำทีมโดย Mr.Andrew Biggs พร้อมด้วย อาจารย์ Gary Robert Eaton และ อาจารย์ Ronnie Reid เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

Asus และ Intel
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ได้ดำเนินฝึกอบรมให้กับ Asus Tech Computer ซึ่งร่วมกับIntelโดยได้อบรมในหัวข้อ"กลยุทธ์การขายการบริการและการตลาดอย่างมืออาชีพ" โดยได้ วิทยากร
อาจารย์ภูว์สมิง กองเกิด เป็นผู้บรรยาย และผู้นำใน การทำกิจกรรมในครั้งน ี้ซึ่งงานนี้ได้จัดขึ้นที่ห้องประชุมศูนย์การ ประชุมแห่งชาติสิริกิติย์ เป็นการ รวมเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของ ASUS ทั่วประเทศ
แล้วยังงี้ยอดขายของ ASUS จะไม่ทะลุเป้าก็ให้รู้ไป

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ได้ดำเนินฝึกอบรมให้กับ ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) ที่ศูนย์ฝึกอบรม ถนนพระราม 3 ในหัวข้อ จุดไฟการทำงานให้สนุก กระตุก ความคิด พิชิตงานขาย ซึ่งได้ดำเนินการ จัดมาติดต่อกันเป็นจำนวน 4 รุ่น งานนี้ได้วิทยากรมือเอก ดร.สุกิจ บำรุง ที่ปรึกษา สถาบันและ อ.บรรพต ฉายมุกดา มาเป็นผู้บรรยาย หลักสูตรนี้ได้ทั้งความรู้วิชาการ และความสนุกสนาน เหมาะสำหรับ ช่วงที่คนทำงานเครียด แต่งานก็ต้องเดินหน้าต่อไปทั้งเป้าการขาย และการทำงานประจำที่ได้รับต้องทำต้องควบคู่กันไปให้ได้อย่างมีความสุข หลักสูตรนี้ี่สร้างให้คนมีไฟในการทำงานที่จะกล้าลุกขึ้นมาทำงาน รวมทั้งสอดแทรกแนวเทคนิคทางการขาย การปิดการขายอย่างมืออาชีพ และทุกเวลาของการอบรมจะได้แง่คิดให้รู้สึกว่ารู้ว่าการทำงาน ทั้งเป็นเรื่องที่ท้าทายและสนุก ซึ่งผู้จัดเชื่อว่าเมื่อจบหลักสูตรนี้ไป จะทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน

บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
TCS ได้จัดอบรมหลักสูตร Positive Thinking ให้กับบริษัท Bayer Thai Co., Ltd. ณ ห้องประชุม สำนักงานสาทรเหนือ ซึ่งได้วิทยากร ดร.ชลวิทย์ เจียรจิตต์ มาเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ หลักสูตรนี้การันตี คุณภาพ ครับ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส ได้ดำเนินฝึกอบรมให้กับ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ การเจรจาต่อรองแลจัดการกับข้อโต้แย้งจัดที่โรงแรม แอมบาสเดอร์ สุขุมวิท ซอย 11 โดยวิทยากรมือเอก
ดร.สุกิจ บำรุง ที่ปรึกษา สถาบันเทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ เซอร์วิส

บริษัท สยามฟูรุกาวา จำกัด หรือ FB Battery
โครงการ FB Battery Car Rally และ หลักสูตร Creative Thinking & Innovation Build up @ Work เป็นหลักสูตร ทีมบิวดิ้งส์ที่ออกแบบโดยใช้กิจกรรม Car Rally ในการเดินทาง และเมื่อถึงศูนย์ ฝึกอบรมกิจกรรมก็จะเปลี่ยนเป็น เกมบริหารสลับการบรรยาย และกิจกรรมภาคสนาม Walk Rally โดยวิทยากร อ.ภูว์สมิง กองเกิด งานนี้จัด ชาว FB Battery ขอจัดเต็มพร้อมงานเลี้ยงกลางคืน ที่แสนสนุก สุดประทับใจท่ามกลางบรรยายกาศที่หนาวเย็นของบ้านวังน้ำเขียว

หลักทรัพย์จัดการกองทุนกสิกรไทย จำกัด
จัดอบรมหลักสูตร Explore your Innovation โดยวิทยากร อาจารย์แสนชัย เวสารัชตระกูล (อ.แซม) ผู้ออกแบบหลักสูตรที่สอนคนธรรมดา...ให้มีความคิดสร้างสรรค์รวมถึงผลงานที่ได้รับ การกล่าวถึงในวงกว้างมากที่สุด กับการเป็น "สุดยอดแฟนพันธุ์แท้โฆษณา" จากรายการ "แฟนพันธุ์แท้"

กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 
จัดอบรมหลักสูตร ผู้นำองค์กรยุคใหม่ เป็นผู้นำต้องนำให้ได้งานและได้ใจ โดยใช้เกมบริหาร สลับการบรรยาย งานนี้ท่านอาจารย์ ภูว์สมิง กองเกิด รับบทเป็นวิทยากร ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ซึ่งผู้เรียนได้ทั้งความ สนุกและประทับใจไปตามกัน